INTERCULtuREEL HOTEL

Εταίροι Έργου

Το Munster Technological University είναι ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο πολλαπλών σχολών, το οποίο συμβάλλει στην περιοχή μέσω από τη παροχή ακαδημαϊκών προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες των φοιτητών, την εκπαίδευση και την έρευνα. Το MTU έχει ένα εκτεταμένο και εντυπωσιακό περιφερειακό αποτύπωμα με έξι σχολές σε όλη τη νοτιοδυτική περιοχή στο Κορκ και το Κέρι. Το MTU συνεργάζεται στενά με εργοδότες, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσει ότι τα προγράμματά τους σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας.

Η DEKAPLUS Business Services διαθέτει ένα διαπιστευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξετάσεων του τομέα της Φιλοξενίας. Επικεντρώνεται στην παροχή προγραμμάτων πιστοποίησης φιλοξενίας σε όλα τα επίπεδα και σε πρακτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, προκειμένου να αυξήσει την απασχολησιμότητα και τις ευκαιρίες κινητικότητας των μαθητών του στην Ευρώπη. Τα προγράμματα της DEKAPLUS γεφυρώνουν τις ανάγκες του κλάδου της φιλοξενίας και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις προκειμένου να παρέχουν ρεαλιστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περίπου 250 καθηγητές πλήρους απασχόλησης και 500 μερικής απασχόλησης σε μια ποικιλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, την ειδική εκπαίδευση, την επιστήμη των υπολογιστών, τη μηχανική, τις επιχειρήσεις, τις επικοινωνίες και τα πολυμέσα.

Το Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής από το Rzeszow της Πολωνίας. Αποστολή του συνδέσμου είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και τη προώθηση της επιχειρηματικότητας με σκοπό την ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Το CWEP έχει επίσης εμπειρία στη διεξαγωγή διαπολιτισμικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων για τη μείωση των πολιτισμικών διαφορών και των διαφορών μεταξύ των γενεών.

Ο Όμιλος OECON είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία συμβούλων διαχείρισης και κορυφαία ομάδα συμβούλων σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και διαθέτει κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). Η προσαρμοσμένη προσέγγισή τους συνδυάζει βαθιά γνώση της δυναμικής των οργανισμών, των εταιρειών και των αγορών, με
σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας και στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας επιτυγχάνουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δημιουργούν πιο ικανούς οργανισμούς και διασφαλίζουν διαρκή αποτελέσματα.

Το Business Development Friesland (BDF) από την Ολλανδία βοηθά ανθρώπους και οργανισμούς να αναπτυχθούν. Ειτε απο δική μας πρωτοβουλία ειτε γιατι μας το ζητούν συχνά επιχειρήσεις, σχολεία, πανεπιστήμια ή κυβερνήσεις, υποστηρίζουμε
τις προσπάθειές τους. Το BDF αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και κυβέρνησης και υποστηρίζει τον οργανισμό στην πραγματοποίησή των οικονομικών, διεθνών και κοινωνικών φιλοδοξιών.

Το Πανεπιστήμιο του Plovdiv Paisiy Hilendarski είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης. Είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νότια Βουλγαρία και το δεύτερο μεγαλύτερο βουλγαρικό πανεπιστήμιο. Το Κέντρο Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (CLIC) είναι μια δομή της Σχολής Γλωσσών και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης που δημιουργήθηκε για την προώθηση της αποτελεσματικής εκμάθησης γλωσσών και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που βασίζονται στην έρευνα στη γλώσσα, τον πολιτισμό και την επικοινωνία.

Η Klaipedos turizmo mokykla (Τουριστική Σχολή Klaipeda) είναι μια επαγγελματική σχολή που παρέχει τόσο δευτεροβάθμια όσο και επαγγελματική εκπαίδευση. Η Klaipedos turizmo mokykla προετοιμάζει ειδικούς στον χώρο της φιλοξενίας εδώ και 65 χρόνια. Το σχολείο είναι μέλος του ισχυρού εθνικού δικτύου σχολών ΕΕΚ, της Λιθουανικής Ένωσης Αρχιμαγείρων Εστιατορίων και Ζαχαροπλαστείων, καθώς και της AEHT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σχολών).

Η LABC srl ιδρύθηκε για να συγχωνεύσει την εμπειρία πέντε ανώτερων Ευρωπαίων συμβούλων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, της ευημερίας του ατόμου και της κοινότητας. Η αποστολή του LABC είναι να χρησιμοποιεί πάντα τις σωστές λύσεις για συγκεκριμένα θέματα. Με έμπειρο προσωπικό, η LABC είναι σε θέση να συνεισφέρει σε κάθε πρωτοβουλία με τη σωστή και αποτελεσματικότερη προσέγγιση.

Η SIC Alme M. Karlin είναι δευτεροβάθμιο επαγγελματικό σχολείο εστίασης και τουρισμού στην Τσέλιε και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα επαγγελματικά σχολεία στη Σλοβενία. Προσφέρει 3 εκπαιδευτικά προγράμματα για τον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα ή σύντομα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μεμονωμένων ξενοδοχειακών και catering επιχειρήσεων.

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση (ανακοίνωση) αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν