INTERCULtuREEL HOTEL

Projektni partnerji

Munster Technological University je tehnološka univerza z več kampusi, ki prispeva k regiji z zagotavljanjem akademskih programov, ki podpirajo razvoj in možnosti študentov, izobraževanje in raziskave. MTU ima obsežen in pomemben regionalni vpliv s šestimi kampusi v jugozahodni regiji, v mestih  Cork in Kerry. MTU tesno sodeluje z delodajalci, tako na regionalni kot na nacionalni ravni, da zagotovi, da so njihovi programi ustrezni za določene sektorje v industriji.

DEKAPLUS Business Services vodi akreditirano gostinsko poklicno usposabljanje in izpitni center. Osredotoča se na zagotavljanje programov kvalifikacij za gostinstvo na vseh ravneh, prav tako praktičnih izobraževalnih izkušenj, da bi povečal zaposljivost in možnosti mobilnosti svojih učencev v Evropi.

 DEKAPLUS programi poizkušajo premostiti zahteve gostinskega trga in izobraževalnih zahtev, z namenom zagotovitve realnih izobraževalnih izkušenj.

Univerza v Nikoziji (UNIC) je največja univerza na Cipru s približno 250 rednimi profesorji in 500 izrednimi v različnih dodiplomskih in podiplomskih programih na področju izobraževanja, posebnega izobraževanja, računalništva, inženirstva, poslovanja, komunikacij in multimedije.

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) je nevladna, neprofitna organizacija, ki jo je 2004 ustanovila skupina podjetnikov, učiteljev, družbenih aktivistov in IKT strokovnjakov iz mesta Rzeszow, na Poljskem. Poslanstvo združenja je dvig  kakovosti izobraževalnega usposabljanja na vseh ravneh in v vseh oblikah ter spodbujanje podjetništva za vključevanje katerekoli družbene skupine ne glede na spol, starost in etnično pripadnost. CWEP ima tudi izkušnje z izvajanjem medkulturnih in družbenih dejavnosti za zmanjašanje kulturnih in medgeneracijskih razlik.

OECON Group je evropsko svetovalno podjetje za upravljanje in vodilni svetovalec na področju poslovne strategije, socialnega podjetništva ter center za izobraževanje odraslih in ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja s sedežem v Solunu v Grčiji. Njihov prilagojen pristop združuje natančen vpogled v dinamiko organizacij, podjetij in trgov z upoštevanjem potreb družbe in zadevnih ciljnih skupin. To zagotavlja, da naše stranke dosežejo trajnostno konkurenčno prednost, zgradijo bolj sposobne organizacije in zagotovijo trajne rezultate.

Business Development Friesland (BDF) iz Nizozemske pomaga ljudem in organizacijam pri rasti. Za to prevzamemo lastno pobudo in podjetja, šole, univerze ali vlade nas pogosto prosijo, da jih podpremo pri njihovih prizadevanja. BDF tvori povezavo med podjetji, izobraževanjem in vlado ter podpira organizacije pri uresničevanju njihovih gospodarskih, mednarodnih in socialnih ambicij.

Univerza Plovdiv Paisiy Hilendarski je vodilno mestno izobraževalno, raziskovalno, znanstveno in kulturno središče. Je največja visokošolska ustanova v južni Bolgariji in druga največja bolgarska univerza. Center za jezike in medkulturno komunikacijo (CLIC) je oddelek v okviru Fakultete za jezike in književnost Univerze v Plovdivu, ustanovljen za spodbujanje učinkovitega učenja jezikov in medkulturne komunikacije. Zagotavlja visokokakovostne storitve, ki temeljijo na raziskavah jezika, kulture in komunikacij.

Klaipedos turizmo mokykla (Turistična šola Klaipeda) je poklicna šola, ki nudi srednješolsko in poklicno izobraževanje. Klaipedos turizmo mokykla že 65 let pripravlja strokovnjake na področju gostinstva. Šola je članica močne nacionalne mreže poklicnih šol, Litovskega združenja kuharjev in slaščičarjev restavracij ter AEHT (Evropsko združenje hotelskih in turističnih šol).

LABC srl je bil ustanovljen z namenom združitve izkušenj petih višjih evropskih svetovalcev na področju izobraževanja, usposabljanja, trga dela, blaginje posameznika in skupnosti. Poslanstvo LABC je vedno uporabiti prave rešitve za določene težave. Z izkušenim osebjem lahko LABC prispeva k vsaki pobudi s pravim in najučinkovitejšim pristopom.

SIC Alme M. Karlin je srednja poklicna šola za gostinstvo in turizem Celje in je ena od najsodobnejših poklicnih šol v Sloveniji. Ponuja 3 izobraževalne programe za gostinsko-turistično področje ter programe usposabljanja za Nacionalne poklicne kvalifikacije ali krajše tečaje prilagojene potrebam posameznih hotelsko-gostinskih podjetij.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.