ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία και ο τομέας του τουρισμού είναι γνωστοί για τους πολιτιστικά διαφορετικούς χώρους εργασίας και τους οργανισμούς τους. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης για τους διευθυντές και το προσωπικό του κλάδου που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις πολλές προκλήσεις επικοινωνίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Στόχοι του Έργου

Το έργο InterCultural Hotel πρόκειται να αναπτύξει ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τον ξενοδοχειακό τομέα που θα ταιριάζει στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών στη φιλοξενία. Η νέα διαπολιτισμική εκπαίδευση θα αναπτυχθεί για να τους προετοιμάσει για τυχόν εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν σε μια διαπολιτισμική κατάσταση και να εξασφαλίσει ότι θα αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση.

Δραστηριότητες

01

Ανάλυση αναγκών για πρωτότυπο διδακτικό υλικό & μεθοδολογία κατάρτισης

02

Γλώσσες στόχευσης και τοπική προσαρμογή/πλαισίωση

03

InterCultural Hotel Εκπαιδευτικές Ενότητες (ιστότοπος και κινητό)

04

Βελτίωση διδακτικού υλικού

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση (ανακοίνωση) αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν