INTERCULtuRAL HOTEL

O projektu

Projekt InterCultural Hotel bo pripravil nov okvir za inovativno medkulturno usposabljanje  na področju gostinstva, ki bo ustrezalo dejanskim potrebam zaposlenih v tem sektorju.

INTERCULTURAL HOTEL

Profesionalni razvoj v gostinstvu

Sektor gostinstva in turizma je znan po svojih kulturno raznolikih delovnih mestih in podjetjih. Vendar pa so raziskave pokazale pomanjkanje ustreznega usposabljanja vodstvenih delavcev in zaposlenih za uspešno premagovanje številnih izzivov v komunikaciji v medkulturnem okolju.
Nekatere mednarodne hotelske verige imajo tečaje medkulturnega e-učenja, vendar večina obstoječih programov usposabljanja ne vsebuje dovolj uporabnih informacij. Prav tako skorajda ne pomagajo hotelskim menedžerjem in zaposlenim pri razumevanju kulturnih razlik, prav tako ne pri krepitvi njihove medkulturne zavesti. Če povzamemo, pomanjkanje učinkovitega medkulturnega usposabljanja je upočasnilo:

  • izboljšanje odnosov med zaposlenimi iz različnih držav na delovnih mestih v hotelu
  • izboljšanje storitev za goste iz različnih držav

Zato smo razvili projekt InterCultural Hotel, v katerem bomo pripravili nov, inovativnen medkulturni okvir usposabljanja za gostinski sektor, ki bo ustrezal dejanskim potrebam zaposlenih v gostinstvu. Novo medkulturno usposabljanje bo strukturirano tako, da bo zaposlene usposobilo za nove situacije, ki se lahko pojavijo v medkulturnem okolju, prav tako bo pa omogočilo medkulturno osveščenost.

 

INTERCULTURAL HOTEL

Posebni cilji projekta

Da bi dosegli cilje projekta, se projekt InterCultural Hotel ne osredotoča le na veščine, ki jih vajenci nimajo, ampak tudi na tiste, ki jih morajo pridobiti kadrovniki v podjetjih. Projekt je inovativen, saj združuje spodbujanje vajeništva in učenja ob delu s potrebo po podpori razvoja digitalnih veščin, ki so neposredno povezane z zaposljivostjo.

Širjenje medkulturne zavesti osebja v gostinsko-turističnem sektorju

Vzpostavitev bolj kreativnega in sodelovalnega delovnega okolja v gostinsko-turističnem sektorju

Povečanje konkurenčnosti  gostinsko-turističnega sektorja v Evropi

Spodbujanje vključujoče in pravične kulture na delovnem mestu

Uvedba izobraževalnega modela, ki je usklajen z realnostjo gostinskega sektorja in kjer je mogoče, vključitev mentorjev in študentov poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Ponudba lokalizirane in kontekstualizirane izobraževalne vsebine

Priprava hotelskega osebja na medkulturne vsebine in jezikovna priprava za prihajajoče turistične trge Rusije in Kitajske

Izboljšanje kulturne izkušnje gostov

Pomoč  pri vzpostaviti medosebne povezave in olajšanje medosebnih procesov v večkulturni delovni sili

Projekt je inovativen, saj združuje spodbujanje vajeništva in učenja ob delu s potrebo po podpori razvoja digitalnih veščin, ki so neposredno povezane z zaposljivostjo.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.