INTERCULtuRAL HOTEL

Projektne aktivnosti

Medkulturno usposabljanje bo potekalo tako, da bo pripravilo zaposlene v gostinstvu za uspešno premagovanje številnih izzivov v komunikaciji v medkulturnem okolju in jim zagotovilo medkulturno osveščenost

Okvir usposabljanja za gostinsko turistični sector

Analiza potreb za prototip učnega gradiva & metodologije usposabljanja

Z anketami in intervjuji s ciljnimi skupinami bo izvedena analiza za globlje razumevanje medkulturnih izzivov, ki še obstajajo v gostinstvu. Rezultati izvedene analize bodo vodili do izdelave prototipov primerov. Pripravili jih bomo za najbolj pomembne oddelke hotela, in sicer: recepcijo, hrano in pijačo, hotelsko gospodinjstvo in menedžment. Za vsakega od teh oddelkov bodo razviti trije prototipi primerov.

Ciljni jeziki in pomembna področja gostinstva/kontekst

Medtem ko se bo drugo gradivo osredotočalo na medkulturna vprašanja v angleščini in ciljnih jezikih, je cilj te dejavnosti osnovno jezikovno usposabljanje. Ta rezultat bo zagotovil osnovne ključne besede/besedne zveze v kitajščini in ruščini za ustrezna področja gostinstva, saj število obiskovalcev iz teh držav narašča. Poleg tega bodo na voljo pomembne kulturne informacije o obiskovalcih iz teh dveh držav (Kitajske in Ruske federacije)

InterCultural Hotel moduli za usposabljanje (splet in mobilne naprave)

Vsebina usposabljanja bo izkoristila različne multimedijske metode, ki podpirajo učni proces, in bo uporabila kulturne primere, pripravljene v obliki scenarijev/virtualnih ogledov. Da bi bil učni proces ne le učinkovit, ampak tudi privlačen, bodo uporabljene posodobljene smernice glede uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje brez zahtev po registraciji/prijavi. Eden največjih poudarkov bo uporaba virtualnih, 360 prizorov, posnetih s posebno kamero, ki bo ustvarila (simulirala) pravo delovno mesto. Zato bo vsak virtualni ogled uporabil virtualno resničnost tako, da bo pripravnike postavil neposredno na resnično delovno mesto. Vsak virtualni 360-stopinjski prizor bo vključeval številne interakcije. Po drugi strani pa bo mobilna aplikacija delovala kot hitra referenca za najbolj tipične situacije, saj bo zagotavljala uporabno besedišče, informacije in navodila.

Izboljšanje učnih gradiv

Rezultate projekta bodo testirali predstavniki ciljnih skupin. Vse povratne informacije bodo ustrezno zabeležene in posredovane tehnični ekipi za izvedbo kakršnih koli ugotovljenih motenj ali napak. Upoštevani bodo tudi vsi predlogi za izboljšave, če njihova izvedba ne bo presegla prvotne oblike rezultatov in jih bo možno izvesti v okviru predvidenih časovnih in proračunskih omejitev. Zahvaljujoč temu delu bodo projektni partnerji lahko poskrbeli, da bodo rezultati ne le visokokakovostni, temveč bodo koristni tudi za predstavnike ciljnih skupin in drugih relevantnih deležnikov.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.