INTERCULtuRAL HOTEL

Projektne aktivnosti

Medkulturno usposabljanje bo potekalo tako, da bo pripravilo zaposlene v gostinstvu za uspešno premagovanje številnih izzivov v komunikaciji v medkulturnem okolju in jim zagotovilo medkulturno osveščenost

Okvir usposabljanja za gostinsko turistični sector

Analiza potreb za prototip učnega gradiva & metodologije usposabljanja

Z anketami in intervjuji s ciljnimi skupinami je bila opravljena analiza za globlje razumevanje medkulturnih izzivov, ki še vedno obstajajo v gostinstvu. Rezultati izvedene analize so privedli do oblikovanja prototipov kritičnih situacij. To je bilo storjeno za najvplivnejše oddelke hotela, in sicer: recepcija, hrana in pijača, gospodinjstvo ter menedžment. Za vsak od teh oddelkov so bili razviti trije prototipi kritičnih situacij. Spodaj lahko najdete analizo potreb za vsako državo. Vsa poročila so na voljo samo v angleškem jeziku.

Ciljni jeziki in pomembna področja gostinstva/kontekst

Medtem ko se druga gradiva osredotočajo na medkulturna vprašanja v angleščini in ciljnih jezikih, je cilj te dejavnosti osnovno jezikovno usposabljanje. Posledično so na voljo osnovne ključne besede/fraze v kitajščini in ruščini za ustrezna področja gostinstva, saj se število obiskovalcev iz teh držav povečuje. Poleg tega bodo ponujene tudi relevantne kulturne informacije o obiskovalcih iz teh dveh držav (Kitajske in Ruske federacije).

Module najdete v spletni aplikaciji Inter Cultural Hotel v brskalniku prek https://ich.erasmus.site/modules ali pa si aplikacijo prenesete iz trgovine App Store ali Play Store.

InterCultural Hotel moduli za usposabljanje (splet in mobilne naprave)

Absolutely! Here’s the Slovenian translation of the provided text:

Vsebina usposabljanja izkorišča različne metode multimedijskega prikazovanja, ki podpirajo proces učenja, in uporablja kulturne incidente, pripravljene v obliki scenarijev/virtualnih ogledov. Da bi bil proces učenja učinkovit in privlačen, so bile uporabljene sodobne smernice glede uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje, brez zahtev po registraciji/prijavi. Ena največjih prednosti je uporaba virtualnih 360-stopinjskih scen, posnetih s posebno kamero, ki ustvari (simulira) resnično delovno okolje. Zato vsak virtualni ogled uporablja virtualno resničnost tako, da stažiste postavi neposredno na resnično delovno mesto. Vsaka virtualna scena 360 stopinj vključuje številne interakcije. Mobilna aplikacija pa po drugi strani deluje kot hitra referenca za najbolj tipične situacije, saj ponuja uporaben besednjak, informacije in napotke.

Module najdete v spletni aplikaciji Inter Cultural Hotel v brskalniku prek https://ich.erasmus.site/modules ali pa si aplikacijo prenesete iz trgovine App Store ali Play Store.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.