SMO MEDKULTURNI HOTEL

STROKOVNO USPOSABLJANJE V GOSTINSTVU

Sektor gostinstva in turizma je znan po svojih kulturno raznolikih delovnih mestih in podjetjih. Vendar pa so raziskave pokazale pomanjkanje ustreznega usposabljanja vodstvenih delavcev in zaposlenih za uspešno premagovanje številnih izzivov v komunikaciji v medkulturnem okolju.

Cilji projekta

Projekt InterCultural Hotel bo pripravil novi okvir za inovativno medkulturno usposabljanje  na področju gostinstva, ki bo ustrezalo dejanskim potrebam zaposlenih v tem sektorju. Novo medkulturno usposabljanje bo razvito tako, da bo zaposlene pripravilo na nove situacije, ki se pojavijo v medkulturnem okolju, prav tako pa zagotovilo medkulturno osveščenost.

Aktivnosti

01

Analiza potreb za prototip učnega gradiva & metodologije usposabljanja

02

Ciljni jeziki in pomembna področja gostinstva/kontekst

03

InterCultural Hotel moduli za usposabljanje (splet in mobilne naprave)

04

Izboljšava učnega gradiva

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.