JESTEŚMY MIĘDZYKULTUROWYM HOTELEM

ROZWÓJ ZAWODOWY W HOTELARSTWIE

Branża hotelarska i turystyczna znana jest z różnorodności kulturowej miejsc pracy i firm. Jednak badania wykazały brak odpowiedniego szkolenia dla menedżerów i pracowników branży, aby pokonać wiele wyzwań związanych z komunikacją w środowiskach międzykulturowych.

Cele projektu

Projekt InterCultural Hotel ma na celu opracowanie nowych, innowacyjnych ram szkolenia międzykulturowego dla sektora hotelarskiego, które odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom profesjonalistów z branży hotelarskiej. Nowe szkolenie międzykulturowe zostanie opracowane w celu przygotowania ich na niespodzianki, które mogą pojawić się w sytuacji międzykulturowej i upewnienia się, że uzyskają oni świadomość międzykulturową.

Działania

01

Analiza potrzeb dla prototypu materiałów dydaktycznych i metodologii szkoleniowej

02

Języki docelowe i lokalizacja/kontekstualizacja

03

Moduły szkoleniowe dla hoteli międzykulturowych (internetowe i mobilne)

04

Doskonalenie materiałów dydaktycznych

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.