INTERCULtuRAL HOTEL

O Projekcie

Projekt InterCultural Hotel rozwija nowe, innowacyjne ramy szkolenia międzykulturowego dla sektora hotelarskiego, które odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom profesjonalistów z branży hotelarskiej.

INTERCULTURAL HOTEL

Rozwój Zawodowy w Hotelarstwie

Branża hotelarska i turystyczna znana jest z różnorodności kulturowej miejsc pracy i firm. Jednakże badania wykazały brak odpowiedniego szkolenia dla menedżerów i pracowników branży, aby pokonać wiele wyzwań związanych z komunikacją w ustawieniach międzykulturowych. Niektóre międzynarodowe sieci hotelowe mają międzykulturowe kursy e-learningowe, aby stawić temu czoła, ale większość istniejących programów szkoleniowych nie zawiera wystarczająco dużo przydatnych informacji. W niewielkim stopniu pomagają też swoim hotelowym menedżerom i pracownikom w zrozumieniu różnic kulturowych, w budowaniu ich świadomości międzykulturowej. Podsumowując, brak skutecznych szkoleń międzykulturowych spowolnił:

  • Poprawę relacji pomiędzy osobami z różnych kultur w hotelowych miejscach pracy
  • Poprawę jakości usług świadczonych dla gości międzynarodowych.

Dlatego też projekt InterCultural Hotel ma teraz na celu opracowanie nowych, innowacyjnych ram szkolenia międzykulturowego dla sektora hotelarskiego, które odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom profesjonalistów z branży hotelarskiej. Nowe szkolenie międzykulturowe zostanie opracowane w celu przygotowania ich na niespodzianki, które mogą pojawić się w sytuacji międzykulturowej i upewnienia się, że uzyskają oni świadomość międzykulturową

INTERCULTURAL HOTEL

Szczegółowe Cele Projektu

Aby osiągnąć cele projektu, InterCultural Hotel skupia się nie tylko na umiejętnościach, których brakuje praktykantom, ale także na tych, które muszą nabyć trenerzy firmowi. Projekt jest innowacyjny, ponieważ łączy promocję praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, z potrzebą wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych, bezpośrednio związanych ze zdolnością do zatrudnienia.

Poszerzenie świadomości międzykulturowej pracowników branży hotelarskiej

Stworzenie bardziej kreatywnego i opartego na współpracy środowiska pracy w hotelarstwie.

Zwiększenie konkurencyjności sektora hotelarskiego w Europie

Wspieranie integracyjnej i sprawiedliwej kultury pracy

Wprowadzenie modelu edukacyjnego, który odpowiada realiom sektora hotelarsko-gastronomicznego i tam, gdzie jest to możliwe, uwzględnia wykładowców i studentów VET.

Oferować treści edukacyjne dostosowane do lokalnych warunków i kontekstu

Przygotuj personel hotelowy na międzykulturowe i językowe możliwości nadchodzących rynków turystycznych Rosji i Chin

Poprawa doświadczeń kulturowych gości

Pomagaj w budowaniu połączeń interpersonalnych i ułatwiaj procesy interpersonalne w wielokulturowym środowisku pracy

Projekt jest innowacyjny, ponieważ łączy promocję praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, z potrzebą wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych, bezpośrednio związanych z zatrudnialnością.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.