INTERCULtuRAL HOTEL

Działania w ramach projektu

Szkolenie międzykulturowe zostanie opracowane w celu przygotowania pracowników branży hotelarskiej na niespodzianki, które mogą pojawić się w sytuacji międzykulturowej oraz upewnienia się, że uzyskają oni świadomość międzykulturową

Ramy szkoleniowe dla sektora hotelarskiego

Analiza potrzeb dla prototypu materiałów dydaktycznych i metodologii szkolenia

W celu lepszego zrozumienia wciąż istniejących wyzwań międzykulturowych w branży hotelarskiej przeprowadzono analizę na podstawie ankiet i wywiadów z grupami docelowymi. Wyniki przeprowadzonej analizy doprowadziły do stworzenia prototypów incydentów krytycznych. Dotyczy to najważniejszych działów hotelu, a mianowicie: recepcji, gastronomii, obsługi pięter i zarządzania. Dla każdego z tych działów opracowano trzy prototypy incydentów krytycznych. Poniżej znajduje się analiza potrzeb dla każdego kraju. Wszystkie raporty są dostępne tylko w języku angielskim.

Języki docelowe i lokalizacja/kontekstualizacja

Podczas gdy inne materiały koncentrują się na kwestiach międzykulturowych w języku angielskim i językach docelowych, celem tego działania jest podstawowe szkolenie językowe. Niniejszy materiał dostarcza podstawowych słów/zwrotów w języku chińskim i rosyjskim z zakresu hotelarstwa, ponieważ rośnie liczba turystów z tych krajów. Dodatkowo oferowane będą istotne informacje kulturowe o gościach z tych dwóch krajów (Chin i Federacji Rosyjskiej).

Moduły można znaleźć w aplikacji internetowej Inter Cultural Hotel w przeglądarce pod adresem https://ich.erasmus.site/modules lub pobrać aplikację w App Store lub Play Store.

Moduły szkoleniowe InterCultural Hotel (web i mobile)

Treści szkoleniowe wykorzystują różne metody multimedialne wspomagające proces uczenia się oraz odwołują się do incydentów kulturowych przygotowanych w formie scenariuszy/wirtualnych wycieczek. Aby proces uczenia się był nie tylko efektywny, ale i angażujący, zastosowano nowoczesne wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika i doświadczeń użytkownika, bez konieczności rejestracji/logowania. Jedną z największych atrakcji jest wykorzystanie wirtualnych scen 360 ​​stopni nakręconych specjalną kamerą, która tworzy (symuluje) prawdziwe miejsce pracy. Dzięki temu każda wirtualna wycieczka wykorzystuje wirtualną rzeczywistość, umieszczając uczestników szkolenia bezpośrednio w prawdziwym miejscu pracy. Każda scena wirtualna 360 obejmuje szereg interakcji. Z drugiej strony aplikacja mobilna służy jako szybkie źródło informacji w najbardziej typowych sytuacjach, dostarczając przydatne słownictwo, informacje i wskazówki.

Moduły można znaleźć w aplikacji internetowej Inter Cultural Hotel w przeglądarce pod adresem https://ich.erasmus.site/modules lub pobrać aplikację w App Store lub Play Store.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.