INTERCULtuRAL HOTEL

Projekto veiklos

Tarpkultūriniai mokymai bus rengiami siekiant paruošti svetingumo darbuotojus netikėtumams, kurie gali kilti tarpkultūrinėje situacijoje, ir užtikrinti, kad jie įgytų tarpkultūrinį supratimą.

Svetingumo sektoriaus mokymo sistema

Mokymo medžiagos prototipo ir mokymo metodikos poreikių analizė

Apklausų ir interviu su tikslinėmis grupėmis metu bus atlikta analizė, siekiant giliau suprasti tarpkultūrinius iššūkius, kurie vis dar egzistuoja svetingumo srityje. Šios analizės rezultatai leis sukurti kritinių incidentų prototipus šiems viešbučio padaliniams: registratūrai, maisto ir gėrimų, kambarių tvarkymo ir vadovams. Kiekvienam iš šių padalinių bus sukurti trys kritinių incidentų prototipai.

Taikymas pagal kalbas ir lokalizavimas / kontekstualizavimas

Kartais medžiagoje daugiausia dėmesio bus skiriama tarpkultūriniams klausimams anglų kalba ir tikslinėmis kalbomis, o šios veiklos tikslas – kalbos pagrindų mokymas. Šis rezultatas pateiks pagrindinius raktinius žodžius / frazes kinų ir rusų kalbomis atitinkamoms svetingumo sritims, nes lankytojų iš šių šalių skaičius auga. Be to, bus pasiūlyta aktuali kultūrinė informacija apie lankytojus iš šių dviejų šalių (Kinijos ir Rusijos Federacijos).

InterCultural Hotel mokymo moduliai (internete ir mobilusis)

Mokymų turinyje bus panaudoti įvairūs mokymosi procesą palaikantys daugialypės terpės pristatymo metodai ir panaudoti kultūriniai incidentai, parengti scenarijų/ virtualių kelionių forma. Kad mokymosi procesas būtų ne tik efektyvus, bet ir įtraukiantis, bus taikomos naujausios gairės dėl vartotojo sąsajos ir vartotojo patirties, be registracijos/ prisijungimo reikalavimų. Vienas didžiausių akcentų bus virtualių, specialia kamera nufilmuotų 360 scenų panaudojimas, kuris sukurs (imituos) tikrą darbo vietą. Todėl kiekvienoje virtualioje kelionėje bus panaudota virtuali realybė, darbuotojus įkurdinant tikroje darbo vietoje. Kiekviena virtuali 360 laipsnių scena apims daugybę sąveikų. Kita vertus, mobilioji programėlė veiks kaip greita nuoroda į tipiškiausias situacijas, pateikdama naudingą žodyną, informaciją ir patarimus.

Mokymo medžiagos tobulinimas

Projekto rezultatus išbandys tikslinės grupės atstovai. Visi atsiliepimai bus tinkamai pažymėti ir perduoti techninei komandai, kad būtų galima nustatyti bet kokius gedimus ar klaidas. Taip pat bus atsižvelgta į visus pasiūlymus tobulinti, jei jų įgyvendinimas neviršija pirminės rezultatų formos ir gali būti įgyvendintas per numatytą laiką ir biudžeto apribojimus. Šio darbo dėka projekto partneriai galės įsitikinti, kad rezultatai yra ne tik kokybiški, bet ir tikslinių grupių atstovų bei kitų susijusių suinteresuotųjų šalių vertinami kaip naudingi.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.