INTERCULtuRAL HOTEL

Projekto veiklos

Tarpkultūriniai mokymai bus rengiami siekiant paruošti svetingumo darbuotojus netikėtumams, kurie gali kilti tarpkultūrinėje situacijoje, ir užtikrinti, kad jie įgytų tarpkultūrinį supratimą.

Svetingumo sektoriaus mokymo sistema

Mokymo medžiagos prototipo ir mokymo metodikos poreikių analizė

Apklausų ir interviu su tikslinėmis grupėmis dėka buvo atlikta analizė, siekiant geriau suprasti vis dar egzistuojančius tarpukltūrinius iššūkius svetingumo sektoriuje. Įgyvendintos analizės rezultatai paskatino sukurti kritinių incidentų prototipus. Tai buvo padaryta svarbiausiems viešbučio departamentams, būtent: registratūrai, maisto ir gėrimų skyriui, namų tvarkymo ir valdymo skyriams. Kiekvienam iš šių departamentų buvo sukurti trys kritinių incidentų prototipai. Žemiau galite rasti kiekvienos šalies poreikių analizę. Visos ataskaitos yra prieinamos tik anglų kalba.

Taikymas pagal kalbas ir lokalizavimas / kontekstualizavimas

Kol kitos medžiagos orientuojasi į tarpkultūrinius klausimus anglų ir tikslinėmis kalbomis, šios veiklos tikslas yra pagrindinis kalbos mokymas. Šis rezultatas pateikia pagrindinius žodžius / frazes kinų ir rusų kalbomis, kurios naudojamos atitinkamose svetingumo srityse, nes lankytojų iš šių šalių skaičius auga. Be to, bus siūloma aktuali kultūrinė informacija apie lankytojus iš šių dviejų šalių (Kinijos ir Rusijos Federacijos).

Modulius galite rasti „Inter Cultural Hotel“ internetinėje aplikacijoje, naršyklėje adresu https://ich.erasmus.site/modules, arba galite atsisiųsti programėlę iš „App Store“ ar „Play Store“.

InterCultural Hotel mokymo moduliai (internete ir mobilusis)

Mokymų turinys išnaudoja įvairius multimedijos pateikimo būdus, kurie padeda mokymosi procese. Be to, pateikiami kultūriniai incidentai, paruošti scenarijų / virtualių turų forma. Siekiant, kad mokymosi procesas būtų ne tik efektyvus, bet ir įtraukiantis, buvo taikomos naujausios vartotojo sąsajos ir vartotojo patirties gairės, nereikalaujant registracijos / prisijungimo. Vienas didžiausių akcentų yra virtualių 360 laipsnių scenų, nufilmuotų specialia kamera, kuri sukuria (imituoja) realią darbo vietą, naudojimas. Todėl kiekviename virtualiame ture naudojama virtuali realybė, stažuotojus tiesiogiai įtraukiant į realią darbo vietą. Kiekvienoje virtualioje 360 laipsnių scenoje yra keletas sąveikų. Kita vertus, mobilioji programėlė veikia kaip greita nuoroda tipiškiausiose situacijose, suteikianti naudingą žodyną, informaciją ir patarimus.

Modulius galite rasti „Inter Cultural Hotel“ internetinėje aplikacijoje, naršyklėje adresu https://ich.erasmus.site/modules, arba galite atsisiųsti programėlę iš „App Store“ ar „Play Store“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.