INTERCULTURAL HOTEL

Projectactiviteiten

De interculturele training bereid de professionals voor op onverwachte situaties die zich kunnen voordoen in interculturele situaties en helpt ze een intercultureel bewustzijn te ontwikkelen.

Trainingskader voor de horeca

Behoefteanalyse voor het ontwikkelen van lesmateriaal en trainingsmethodologie

Door middel van enquêtes en interviews met de doelgroepen zal er een analyse worden uitgevoerd om de interculturele uitdagingen, die nog steeds bestaan in deze sector, beter te begrijpen. De resultaten van de geïmplementeerde analyse zullen leiden tot een model voor de meest impactvolle afdelingen van een hotel, namelijk: receptie, eten en drinken, huishouding en management. Voor elk van deze afdelingen zullen drie modellen voor kritieke incidenten worden ontwikkeld.

Targeting talen en lokalisatie/contextualisering

Terwijl andere materialen zich richten op interculturele kwesties in het Engels en de doeltalen, is het doel van deze activiteit een basis taaltraining. Dit moet sleutelwoorden/-zinnen in het Chinees en Russisch opleveren voor de relevante gebieden van gastvrijheidsindustrie aangezien het aantal bezoekers uit deze landen toeneemt. Daarnaast wordt relevante culturele informatie over de bezoekers uit deze twee landen (China en de Russische Federatie) aangeboden.

InterCultural Hotel Training Modules (web en mobiel)

De inhoud van de training zal worden aangeboden middels verschillende multimedia die het leerproces ondersteunen en zal, door middel van voorbereidde scenario’s/virtuele rondleidingen, verschillende culturele incidenten behandelen. Om het leerproces niet alleen effectief, maar ook boeiend te maken, zullen actuele richtlijnen met betrekking tot de gebruikersinterface en gebruikerservaring worden toegepast, zonder registratie-/inlogvereisten. Eén van de hoogtepunten is het gebruik van virtuele, 360-scènes die zijn opgenomen met een speciale camera en die een echte werkplek simuleert. Elke virtuele tour zal door middel van virtual reality stagiairs op een echte werkplek plaatsen. Elke virtuele 360-scène bevat een aantal interacties. De mobiele app zal daarentegen fungeren als een snelle referentie voor de meest typische situaties en biedt een nuttige woordenschat, informatie en begeleiding.

Verbetering van lesmateriaal

De resultaten van het project worden getoetst door vertegenwoordigers van de doelgroep. Alle feedback zal worden genoteerd en doorgegeven aan het technische team voor de implementatie van eventuele defecten of bugs. Ook zullen alle suggesties voor verbetering in overweging worden genomen, op voorwaarde dat de uitvoering ervan niet verder gaat dan de oorspronkelijke vorm van de resultaten en kan worden uitgevoerd binnen de voorziene tijds- en budgetbeperkingen. Dankzij dit werk kunnen projectpartners ervoor zorgen dat de resultaten niet alleen van hoge kwaliteit zijn, maar ook als nuttig worden beschouwd door de vertegenwoordigers van doelgroepen en andere relevante belanghebbenden.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.