INTERCULTURAL HOTEL

Projectactiviteiten

De interculturele training bereid de professionals voor op onverwachte situaties die zich kunnen voordoen in interculturele situaties en helpt ze een intercultureel bewustzijn te ontwikkelen.

Trainingskader voor de horeca

Behoefteanalyse voor het ontwikkelen van lesmateriaal en trainingsmethodologie

Door middel van enquêtes en interviews met de doelgroepen is er een analyse uitgevoerd om de interculturele uitdagingen die nog steeds bestaan in de horeca beter te begrijpen. De resultaten van deze analyse hebben geleid tot de ontwikkeling van prototypes van kritische incidenten. Dit is gedaan voor de meest impactvolle afdelingen van een hotel, namelijk: receptie, food & beverage, housekeeping en management. Voor elk van deze afdelingen zijn drie prototypes van kritische incidenten ontwikkeld.

Onderstaand vindt u de behoeftenanalyses per land. Let op: alle rapporten zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Targeting talen en lokalisatie/contextualisering

Waar andere materialen zich richten op interculturele kwesties in het Engels en de doeltaal, ligt de focus van deze activiteit op basistraining in de gebruikte talen. Deze uitkomst biedt veelvoorkomende woorden/zinnen in het Chinees en Russisch voor de relevante sectoren van de horeca, omdat het aantal bezoekers uit deze landen toeneemt. Daarnaast wordt relevante culturele informatie verstrekt over gasten uit beide landen (China en de Russische Federatie).

Je vindt de modules in de InterCultural Hotel webapplicatie via de browser op https://ich.erasmus.site/modules, of download de app in de App Store of Play Store.

InterCultural Hotel Training Modules (web en mobiel)

De inhoud van de training maakt gebruik van verschillende multimedia-methoden om het leerproces te ondersteunen. Tevens worden culturele incidenten gebruikt die zijn voorbereid in de vorm van scenario’s/virtuele rondleidingen. Om het leerproces niet alleen effectief te maken, maar ook boeiend, zijn de nieuwste richtlijnen op het gebied van gebruikersinterface en -ervaring toegepast, zonder dat registratie of login vereist is.

Een van de grootste hoogtepunten is het gebruik van virtuele 360-graden-scènes, opgenomen met een speciale camera die een echte werkplek creëert (nabootst). Door deze virtual reality worden cursisten direct op een echte werkplek geplaatst. Elke virtuele 360-graden-scène bevat een aantal interacties. De mobiele app daarentegen fungeert als een snelle referentie voor de meest voorkomende situaties en biedt nuttige woordenschat, informatie en begeleiding.

Je vindt de modules in de Inter Cultural Hotel webapplicatie via de browser op https://ich.erasmus.site/modules, of download de app in de App Store of Play Store.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.