INTERCULTURAL HOTEL

Over het Project

Het InterCultural Hotel-project ontwikkelt een nieuw, innovatief intercultureel trainingskader voor de horecasector dat aansluit bij de behoeften van de horecaprofessionals.

INTERCULTURAL HOTEL

Professionele ontwikkeling in de Horeca

De horeca- en toerismebranche staat bekend om haar culturele diversiteit qua werkplekken en bedrijven. Onderzoek heeft echter aangetoond dat men een goede training voor managers en werknemers mist die aansluit op de communicatie in deze interculturele sector en de uitdagingen op dat gebied aangaat. Sommige internationale hotelketens hebben interculturele e-learningcursussen ontwikkeld. De meeste bestaande trainingsprogramma’s bevatten echter onvoldoende bruikbare informatie. Ze leren hotelmanagers en medewerkers nauwelijks culturele verschillen te begrijpen en een intercultureel bewustzijn op te bouwen. Samenvattend, het gebrek aan effectieve interculturele training belemmert:

• Het verbeteren van relaties tussen individuen uit verschillende culturen op de werkvloer
• De verbetering van de dienstverlening aan internationale gasten.

Het InterCultural Hotel-project is gestart om dit op te pakken en een nieuw, innovatief intercultureel trainingskader voor de horecasector te ontwikkelen, passend bij de werkelijke behoeften van de horecaprofessionals. De nieuwe interculturele training bereid de professionals voor op onverwachte situaties die zich kunnen voordoen in interculturele situaties en helpt ze een intercultureel bewustzijn te ontwikkelen.

INTERCULTURAL HOTEL

Projectdoelstellingen

Om de doelstellingen van het project te bereiken, richt InterCultural Hotel zich niet alleen op de vaardigheden die leerlingen missen, maar ook op de vaardigheden die bedrijfstrainers moeten verwerven. Het project is innovatief omdat het de bevordering van werken-leren combineert met de noodzaak om de ontwikkeling van digitale vaardigheden te ondersteunen, die rechtstreeks verband houden met inzetbaarheid.

Vergroot het intercultureel bewustzijn van horecapersoneel

Creëer een creatievere en meer collaboratieve werkomgeving in de horeca

Het concurrentievermogen van de horecasector in Europa vergroten

Een inclusieve en rechtvaardige werkcultuur bevorderen

Introduceer een educatief model dat aansluit bij de realiteit van de horeca en betrek daarbij waar mogelijk MBO-docenten en studenten

Bied gelokaliseerde en gecontextualiseerde educatieve inhoud aan

Bereid de interculturele en taalkundige capaciteit van het hotelpersoneel voor op de opkomende toeristenmarkten van Rusland en China

Verbeter de culturele ervaring van gasten

Help interpersoonlijke verbindingen op te bouwen en interpersoonlijke processen binnen een multicultureel personeelsbestand te vergemakkelijken

Het project is innovatief omdat het werkend leren promoot en combineert met de noodzaak om de ontwikkeling van digitale vaardigheden te ondersteunen, die rechtstreeks verband houden met inzetbaarheid.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.